Servicio

eeckbird Bild
Deutsche Post / DHL Expedición => Alemania (forma rectangular)
Tipo Largo (cm) Ancho (cm) Altura (cm) Talla (cm) Peso (g) Franqueo () Seguro ()
Envio de libros: 10,0 - 35,37,0 - 30,015,0 500 1,00
Envio de libros: 10,0 - 35,37,0 - 30,015,0 1000 1,65
Envio económico: 10,0 - 35,37,0 - 30,015,0 50 0,90
Envio económico: 10,0 - 35,37,0 - 30,015,0 500 1,90
Correo standard: 14,0 - 23,59,0 - 12,50,5 20 0,60
Correo certificado: 14,0 - 23,59,0 - 12,50,5 20 2,75 25,00
Correo standard: 10,0 - 23,57,0 - 12,51,0 50 0,90
Correo certificado: 10,0 - 23,57,0 - 12,51,0 50 2,95 25,00
Correo standard: 10,0 - 35,37,0 - 25,02,0 500 1,45
Correo certificado: 10,0 - 35,37,0 - 25,02,0 500 3,50 25,00
Correo standard: 10,0 - 35,37,0 - 25,05,0 1000 2,40
Correo certificado: 10,0 - 35,37,0 - 25,05,0 1000 4,25 25,00
Pequeño paquete: 60,030,015,0 2000 3,90
Paquete: 60,030,015,0 2000 4,90 500,00
Paquete: 120,060,060,0*300 10000 5,90 500,00
Paquete: 120,060,060,0 20000 10,90 500,00
Paquete: 120,060,060,0 31500 12,90 500,00

* Talla = largo + 2x ancho + 2x altura

Pais de destinario